Valitse sivu
This post has no image

Siuntionjoen pohjaeläimistö vuonna 1999

Julkaisu 105/2000 Siuntionjoen alaosan järviä, Tjusträskiä ja Vikträskiä, on hapetettu vuodesta 1994 lähtien. Molemmissa järvissä on ollut ongelmana kesäkerrostuneisuuskauden lopulla voimakkaasti alentunut happipitoisuus syvänteen alusvedessä. Tämä on johtanut...
This post has no image

Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1999

Julkaisu 106/2000 Lohjanjärven pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä yhteistarkkailututkimus vuonna 1999 on tehty vesiviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti (Uudenmaan ympäristökeskus Dnro 0192A740/11). Tutkimuksen tavoitteena on hankkia aineistoa, jota...
This post has no image

Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuosina 1998-1999

Julkaisu 99/2000 Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 32/1993/1 6.5.1993 ja vesiylioikeuden päätök­sen nro 243/1993 26.11.1993 mukaisesti Karkkilan kaupunki saa tietyin ehdoin johtaa puhdistettuja jätevesiään Vanjokeen. Lupaehdon nro 9 mukaan luvansaajan on...
This post has no image

Kalastus ja kalasaaliit Lohjanjärvellä vuonna 1998

Julkaisu 101/2000 Kalastustiedustelu on osa Lohjanjärven neljän suurimman pistekuormittajan, Lohjan kaupungin Pitkäniemen puhdistamon, Lohjan kaupungin Peltoniemen puhdistamon, Metsä-Serla Oyj:n ja Lohjan Paperi Oy:n kalataloudellista velvoite­tarkkailua, joka...