Valitse sivu

Västra Nylands vatten och miljö rf:s årsberättelse 2023

Julkaisu 4/2024 Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en samarbetsorganisation, vars uppgift enligt stadgarna är, att främja vattenskyddet samt det närstående allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården inom föreningens verksamhetso­mråde i Västra Nyland. Som...

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vuosikertomus 2023

Julkaisu 3/2024 LUVY on yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on sääntöjensä mukaan edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä ympäristöterveydenhuoltoa toimialueel­laan Länsi-Uudellamaalla. Aatteellisen työn tukemiseksi yhdistys harjoittaa myös liiketoimintaa voittoa...

Hiidenveden hoitokalastusselvitys

Julkaisu 2/2024 Jussi Vesterinen Hiidenvettä on kunnostettu aktiivisesti vuodesta 1995 lähtien. Paikallisten tahojen aktiivisuus synnytti Hiidenvesi 2000 -projektin, jossa käynnistettiin voimakas särkikalojen tehokalastus 1996–1998 ja ylläpitävä hoitokalastus 1999...

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2023

Julkaisu 1/2024 Kirsi Mansilla, Niina Hätinen Hajavesi-hankkeessa saatiin 246 neuvontakontaktia vuonna 2023. Vuonna 2023 kiinteistökohtaista neuvontaa tarjottiin vain Kirkkonummen alueella, toteutuneiden käyntien vähäisestä määrästä johtuen käyntejä ei tarkemmin...