Valitse sivu
This post has no image

Nummi-Pusulan pintavesien tila

Julkaisu 21/1992 Nummi-Pusulan kunnan alueella olevista vesistöistä on olemassa useita, pääasiassa yksittäisiä järviä koskevia kertaluontoisia vedenlaatututkimuksia alkaen 1960-luvulta. Paikoin on tehty tai tekeillä useamman vuoden kestävää, tutkimusohjelmaan...
This post has no image

Karkkilan kaupunki; Jätteiden hyötykäytön yleissuunnitelma

Julkaisu 20/1992 Jätehuoltolain 2 §:ssä olevan yleissäännön mukaan jätehuolto on hoidettava siten, että jätteet voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi ja ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle. Lain periaate on velvoittava ja se...