Valitse sivu
This post has no image

Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1995

Julkaisu 58/1996 Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 32/1993/1 6.5.993 ja vesiylioikeuden päätöksen nro 243/1993 26.11.1993 mukaisesti Karkkilan kaupunki saa tietyin ehdoin johtaa puhdistettuja jätevesiään Vanjokeen. Lupaehdon nro 9 mukaan luvansaajan on...
This post has no image

Lohjanjärven yhteistarkkailun pohjaeläintutkimus vuonna 1995

Julkaisu 55/1996 Pohjaeläinten käyttö vesistötutkimuksissa tilamuutosten ilmentäjinä perustuu niiden suhteelli­sen pitkään ikään ja paikallaan pysyvyyteen, jolloin ne vesistön asukkaina joutuvat sietämään pitkään myös ympäristöolojen muutoksia. Tämä näkyy...
This post has no image

Lohjanjärven yhteistarkkailu vuonna 1995

Julkaisu 54/1996 Lohjanjärven yhteistarkkailu toteutettiin vuonna 1995 uusitun ohjelman mukaisesti. Sää­ ja virtaamaolosuhteiltaan jakso poikkesi normaalivuodesta: talvi oli lauha ja kesä oli ennätyksellisen kuiva. Lohjanjärveen pistemäisesti johdettavista jätevesistä...