Valitse sivu

Hiidenveden hajakuormitusselvitys

Julkaisu 120/2001 Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi ja se on merkittävä virkistys- ja kalastusalue, joka on samalla Helsingin varavedenottamo. Hiidenveden valu­ma-alue sijoittuu Karjaanjoen vesistöalueen koillisosaan ja kattaa noin 46 % Karjaanjoen...
This post has no image

Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2000

Julkaisu 112/2001 Lohjanjärven pääasiallinen kuormittaja on hajakuormitus (maa- ja metsätalous, viemäröimätön asutus, laskeuma ilmasta ja valuma-alueen taustakuormitus), joka tuo järveen runsaat 80 % sen ravinnekuormituksesta. Pistemäisen jätevesikuormituksen osuus on...