Valitse sivu

Julkaisu 109/2001

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien vesistötarkkailu on vuodesta 1987 alkaen suoritet­tu Hangon kaupungin ja aluetta kuormittavien teollisuuslaitosten yhteistarkkailuna. Tark­kailu perustuu vesioikeuden mukaisiin velvoitteisiin (taulukko 1). Tarkkailuohjelman on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 30.5.1997 ja Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt ohjelman 13.6.1997 kirjeellään Dnro 0196Y0285-103.

Taulukko 1. Tarkkailun osallistujat sekä tarkkailun vesioikeudelliset perusteet.

Hangon kaupunki L-S VO 93/1991/1 (26.11.1991)
Hangon Puhdistamo Oy L-S VO 92/1991/3 (26.11.1991)
Oy Forcit Ab L-S VO 77/1995/3 (21.11.1995)
Oy Visko Ab L-S VO 18/1989/3 (18.05.1989)
VYO 13/1991 (31.01.1991)

Vuonna 1999 vuorossa oli ns. normaalivuosi jolloin tarkkailuun kuului veden laadun tut­kiminen 2-4 kertaa vuoden aikana. Tämän lisäksi seurattiin merialueen rehevyyttä kloro­fylli-a määrityksin kuusi kertaa kasvukauden aikana. Tarkkailun tehtävänjohtajana on ollut biologi Ralf Holmberg, joka myös on laatinut tämän yhteenvetoraportin. Kuormitusosuu­den on laatinut puhdistamoinsinööri Ossi Jokinen ja näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilainen.