Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2014

Julkaisu 259/2015 LINKKI 2014 -hankkeessa saatiin yhteensä n. 1 180 neuvontakontaktia ja hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 901 kiinteistöä. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti. Hankkeen myötä kartoitus- ja...
This post has no image

Pikkalanlahden yhteistarkkailu vuonna 2014

Julkaisu 257/2015 Pikkalanlahti on puoliavoin merenlahti, joka syvenee ilman kynnyksiä, joten veden vaihtuvuus on hyvä lukuun ottamatta Pikkalanlahden perukan pieniä lahdelmia. Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee Pikkalanlahden perukkaan. Sen kautta tulee valtaosa...
This post has no image

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailu vuonna 2014

Julkaisu 258/2015 Siuntionjoen vesistön tilaa seurataan säännöllisesti. Seuranta suoritetaan yhteistarkkailuna, jossa ympäristöluvan velvoittamina ovat mukana Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo, Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus ja Skanska Infra Oy:n Muijalan...
This post has no image

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2014

Julkaisu 255/2015 Lohjan kaupungin koordinoiman Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun tavoitteena on kattaa Lohjanharjun pohjavesialueen tarkkailuvelvoitteet ja seurantatarpeet. Kuntaliitosten myötä tarkasteltiin myös kolmen Lohjanharjun ulkopuolisen vedenottamon...