Valitse sivu

Julkaisu 259/2015

LINKKI 2014 -hankkeessa saatiin yhteensä n. 1 180 neuvontakontaktia ja hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 901 kiinteistöä. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä lähentyi 4 000 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli viides laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Hanke selvitti myös jätevesilupamäärien kehitystä alueen kunnissa.

Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian käytäntöjen hiomisessa sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön asiassa. Hanke hoiti alueellaan jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi hajajätevesiasian suunnitelmallista edistämistä osallistumalla useisiin kehittämishankkeisiin ja kampanjoihin. Hanke pyrki nostamaan ammattimaisen suunnittelun kysyntää järjestämällä Vuoden Jätevesisuunnittelija-kampanjan. Lisäksi hanke koulutti alueelle uusia jätevesialan osaajia (neuvojat) sekä tarjosi työtä ja harjoittelupaikan ympäristöalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille. LINKKI 2014 -hanke saavutti siis tavoitteensa ja sen lisäksi teki merkittävää kehittämistyötä haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn edistämiseksi toiminta-alueellaan. Suuresta työmäärästä huolimatta kulut pysyivät suunnitellussa ja vertailuluku alitti edellisvuoden neuvontahankkeiden keskimääräisen vertailuluvun.

Jäteveden käsittelyn tilassa ei tapahtunut merkittävää parantumista, mutta tunnelma kentällä oli huomattavasti myönteisempi kuin aiempina vuosina. Asukkaat tuntuivat olevan valmiita jäteveden käsittelyn uudistamiseen. Syksyllä käyty mediakeskustelu kuitenkin pysäytti uudistamistoimet lähes kokonaan. Mediakeskustelut heijastuivat myös neuvontatyöhön: asukkaille heräsi perusteltu epäilys lainsäädännön pysyvyydestä, mistä keskustelu vei luonnollisesti aikaa neuvontakäynneillä. Neuvonnan kysyntään uutisointi ei kuitenkaan tuntunut vaikuttavan.

Liite 9.