Valitse sivu
This post has no image

Vihdin Kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2004

Julkaisu 157/2005 Vihdin vesihuoltolaitoksen vapaaehtoisesti toteuttama Hildenveden Kirkkojärven kala­taloudellinen tarkkailututkimus antaa ainoana Hiidenvedellä säännöllisesti toistettuna kalastotutkimuksena tietoa alueen kalastosta ja kalastuksesta ja täydentää...
This post has no image

Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuosina 2004-2005

Julkaisu 159/2005 Valtaosa Vanjoen kokonaiskuormituksesta on peräisin hajakuormituksesta. Pistemäinen jätevesi­kuormitus tulee Karkkilan kaupungin puhdistamolta, jonka vaikutuksesta joen veden laatu heikke­nee ajoittain selvästi jätevedenpuhdistamon purkuputken...
This post has no image

Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2004

Julkaisu 156/2005 Pikkalanlahtea kuormittavat pistemäisesti Kirkkonummen kunta, Siuntion kunta, Suomen Sokeri Oy, Puolustushallinto (Upinniemen varuskunta), Pirelli Cables and Systems Oy ja Nordic Aluminium Oyj, joilla on velvoitteet tarkkailla toimintansa vaikutuksia...