Valitse sivu
This post has no image

Humaljärven kalataloudellinen tarkkailu vuosina 1997-98

Julkaisu 84/1998 Länsi-Suomen vesioikeus on päätöksellään 49/1987/3 nro 86135 23.9.1987 antanut Suomen Sokeri Oy:lle luvan säännöstellä Kirkkonummen kunnassa olevaa Humal­järveä ja padottaa Kvarnbyjoen Myllylampea Överbyssä veden johtamista varten. Ensimmäinen päätös...
This post has no image

Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997

Julkaisu 83/1998 Lohjanjärven pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä yhteistarkkailututkimus vuon­na 1997 on tehty vesiviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti (Uudenmaan ympäristökeskus Dnro 0192A740/11). Tutkimuksen tavoitteena on hankkia aineistoa, jota...
This post has no image

Siuntionjoen pohjaeläimistö vuonna 1997

Julkaisu 80/1998 Uusimman Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuohjelman mukaan (Ranta 1996) pohja­eläimet tutkitaan vuosittain neljältä koskialueelta ns. intensiiviasemilta ja sen lisäksi laa­jemmin joka viides vuosi, jolloin mukana on neljä muuta koskiasemaa sekä...
This post has no image

Lohjanjärven vesikasvisto ja -kasvillisuus vuonna 1995

Julkaisu 78/1998 Vesikasvilajisto ja -kasvillisuus muotoutuu monen tekijän yhteisvaikutuksen tuloksena, josta yksittäisen ympäristötekijän osuutta on vaikeaa havaita. Jos näitä syy-seuraussuhteita halutaan roimasti yksinkertaistaa, keskeisiksi vesikasvilajiston...