Valitse sivu

Julkaisu 75/1998

Lohjanjärven suurimpien pistekuormittajien jätevesilupien velvoitteisiin on kuulunut kalataloudellinen tarkkailututkimus 1970-luvulta alkaen. Viimeksi velvoitetarkkailun tuloksia on julkaistu vuosien 1993-1994 aineistoa koskevissa raporteissa (Knuutinen & Muttilainen 1995, Ranta & Kiiskinen 1995). Muussa yhteydessä Lohjanjärven ka­laston tilaa on em. tutkimusraporttien jälkeen käsitelty Riista- ja kalatalouden tutki­muslaitoksen julkaisussa: Kalastus ja kalansaaliit Lohjanjärvellä 1996 (Salminen
1997).

Tässä raportoitavien vuosien 1995-1996 osalta tutkimusalueena on ollut Lohjanjärvi ja Mustienjoen ylä- ja keskijuoksu. Ohjelman mukaan tarkkailu on kuitenkin painot­tunut kuudelle osa-alueelle, jotka ovat Lohjan lähivedet (Aurlahti-Ristiselkä), Isosel­kä, Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden, Piispalanselkä, Karjalohjanselkä-Karstunlahti ja Mustionjoen ylä- ja keskiosan alue.

Tarkkailututkimus perustuu MMM:n kirjeellä nro 2718/743 MMM 11.6.1993 hyväk­symään tutkimusohjelmaan. Ohjelma koostuu vuosittaisesta saaliskirjanpidosta ja kuhan suomunäytteiden keruusta, määrävuosin toistuvista koeverkkokalastuksista, kalastustiedusteluista ja kalojen käyttökelpoisuuden tutkimisesta. Tutkimusohjelma kattaa seuraavat Länsi-Suomen vesioikeuden antamien lupapäätösten tarkkailuvel­voitteet

Metsä-Serla Oy: No 91/1994//1, lupaehto 6, No 22/1995/1, lupaehto 6
Lohjan kaupuki (Lohjan Pitkäniemen ja Peltoniemen puhdistamot): No 92/1994/1, lupaehto 9, No 94/1994/1, lupaehto 9
Lohjan Paperi Oy: No 94/1994/1, lupaehto 9