Valitse sivu
This post has no image

Vihdin Kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1998

Julkaisu 97/1999 Vihdin kunta saa Länsi-Suomen vesioikeuden (13.9.1989, 63/1989/1) ja Vesiyli­oikeuden (6.4.1990, VY 90/6) antamien päätösten mukaan johtaa kirkonkylän taajama-alueen puhdistetut jätevedet Hiidenveden Kirkkojärveen. Lupaan ei liity kalataloudellista...
This post has no image

Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1998

Julkaisu 94/1999 Lohjanjärven pistekuormittajien jätevesilupien velvoitteisiin perustuva järven yhteistarkkailututkimus toteutettiin vuonna 1998 vesiviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Veden laatua tutkittiin yhteensä 25 havaintopisteellä 3-12 kertaa/piste...