Valitse sivu

Julkaisu 98/1999

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien vesistötarkkailu on vuodesta 1987 alkaen suoritet­tu Hangon kaupungin ja aluetta kuormittavien teollisuuslaitosten yhteistarkkailuna. Tark­kailu perustuu vesioikeuden mukaisiin velvoitteisiin (taulukko 1). Tarkkailuohjelman on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 30.5.1997 ja Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt ohjelman 13.6.1997 kirjeellään Dnro 0196Y0285-103.

Vuonna 1998 vuorossa oli ns. normaalivuosi, jolloin tarkkailuun kuului veden laadun tut­kiminen 2-4 kertaa vuoden aikana. Tämän lisäksi seurattiin merialueen rehevyyttä kloro­fylli-a määrityksin kuusi kertaa kasvukauden aikana. Tarkkailun tehtävänjohtajana on ollut biologi Ralf Holmberg, joka myös on laatinut tämän yhteenvetoraportin. Kuormitusosuu­den on laatinut puhdistamoinsinööri Ossi Jokinen ja näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilainen. Analyysit on tehty Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorios­sa, joka on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima testauslaboratorio T147.