Valitse sivu

Julkaisu 97/1999

Vihdin kunta saa Länsi-Suomen vesioikeuden (13.9.1989, 63/1989/1) ja Vesiyli­oikeuden (6.4.1990, VY 90/6) antamien päätösten mukaan johtaa kirkonkylän taajama-alueen puhdistetut jätevedet Hiidenveden Kirkkojärveen. Lupaan ei liity kalataloudellista tarkkailuvelvoitetta, mutta Vihdin vesihuoltolaitos on pitänyt 3 vuoden välein toistettavaa kalataloudellista tarkkailututkimusta tarpeellisena. Edellisen kerran vastaava tutkimus tehtiin koskien vuotta 1995 (Ranta 1997).

Tutkimus perustuu Uudenmaan TE-keskuksen kalatalouden vastuualueen 19.3.1991 kirjeellä nro 129/71 UuK 1991 hyväksymään ohjelmaan. Vuoden 1998 tarkkailututkimuksen vastuuhenkilö oli vesistötutkija Eeva Ranta. Aistinvaraisen tutkimuksen näytekalat hankittiin Hiidenveden hoitokalastuksesta vastaavien Petri Savolan ja Asko Kiiskisen avustuksella.