Valitse sivu

Julkaisu 96/2000

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on Siuntionjoen pistekuormittajien toimeksian­nosta toteuttanut vuodesta 1978 Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun. Tarkkailun pe­rusteena ovat taulukossa 1 esitetyt Siuntionjoen vesistön kuormittajille asetetut velvoit­teet.

Vuoden 1999 tarkkailututkimus toteutettiin pääosiltaan viranomaisen 19.3.1996 (Uudenmaan ympäristökeskus Dnro 0196Y0067-103) hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelman mukaan Siuntion asemanseudun jälkitarkkailu lopetettiin vuonna 1997, jolloin havaintopisteet S6 ja S2 jäivät pois. Siuntionjoen yhteistarkkailu­kokouksen (10.10.1997) päätösten mukaisesti vuonna 1998 ohjelmasta jäivät pois myös havaintopisteet KilO, K3, K2, ja Sl. Pisteiden R1 ja PALO analyysivalikoimaan liitet­tiin neljänä havaintokertana suodatettu P04-P. Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy on li­säksi tutkituttanut näytteitä Lohjan aseman kaatopaikan alapuolisesta Kivikoskenpuron havaintopisteestä Ki9.

Tarkkailusta laadittiin väliraportit 15.4., 21.6., 23.9.,9.11. ja 31.12.1999, jotka toimitet­tiin tilaajille ja ympäristöviranomaisille. Tarkkailun vastuuhenkilönä oli vesistö- ja pohjaeläintutkija Aarno Mettinen. Näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilai­nen. Vuosiraportin kirjoitti luvun 2.3 (Jätevesikuormitus) osalta puhdistamoinsinööri Ossi Jokinen ja muilta osin Aarno Mettinen. Edellisen kerran Siuntionjoen yhteistark­kailun tuloksia on raportoitu vuoden 1998 yhteenvedossa (Mettinen ja Jokinen 1999).