Valitse sivu

Julkaisu 93/1999

Inkoon Fagervikenin kalatalodellinen tarkkailu suoritettiin kuten vesistötarkkailukin vuon­na 1998 ensimmäistä kertaa yhteistarkkailuna. Yhteistarkkailun osapuolina ovat Fortum Power and Heat Oy, Inkoon voimalaitos sekä Inkoon kunta. Inkoon kunta oli mukana tark­kailuun kuuluvassa vapaa-ajankalastajien kalastustiedustelussa mutta muusta tarkkailusta vastasi voimalaitos yksin. Tarkkailu tehtiin 19.5.1998 päivätyn ohjelmaluonnoksen mu­kaan, jonka kalataloudellisen osan Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus ja sen kalata­loudellinen vastuualue on hyväksynyt kirjeellään 54/5723-98, 19.3.1998. Tarkkailu käsitti joka neljäs vuosi suoritettavan vapaa-ajankalastajiin kohdistuvan kirjeellisen kalastustiedus­telun sekä jatkuvan ammattikalastajien saaliskirjanpidon sekä jokavuotiset haastattelut. Tutkimukset tehtiin vuoden 1999 alussa koskien vuoden 1998 kalastusta.