Valitse sivu

Julkaisu 82/1998

Siuntionjoen vesistön pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä vesistötarkkailu vuon­na 1997 tehtiin jokialueilla (Risubackajoki, Kyrkån, Siuntionjoen päähaara) ja järvil­lä (Stora Lonoks-järvi, Björnträsk, Tjusträsk, Vikträsk) ottamalla vesinäytteitä yh­teensä 22 havaintopisteeltä 2-8 kertaa vuoden aikana/piste. Näytteistä analysoitiin veden fysikaalis-kemiallista laatua, bakteeripitoisuutta ja järviltä kasvukautena levien a-klorofyllipitoisuutta. Lisäksi tutkittiin pohjaeläinnäytteet Palojoesta, Risubackajo­esta, Lempansåsta ja Siuntionjoen päähaaran keskiosalta.

Tärkeimmät pistekuormittajat tutkimusalueella ovat Vihdin Nummelan jätevesipuh­distamo ja Oy Minerit Ab:n Ratametsän allas Risubackajoen latvoilla sekä Lohjan aseman kaatopaikka Kivikoskenpuron latvoilla. Pienemmät kuormittajat ovat merki­tyksellisiä lähinnä paikallisesti.

Jätevesipuhdistamot täyttivät lupaehdot vuonna 1997. Lohjan aseman kaatopaikalle ei ole asetettu numeerisia lupaehtoja.