Valitse sivu

Julkaisu 21/1992

Nummi-Pusulan kunnan alueella olevista vesistöistä on olemassa useita, pääasiassa yksittäisiä järviä koskevia kertaluontoisia vedenlaatututkimuksia alkaen 1960-luvulta. Paikoin on tehty tai tekeillä useamman vuoden kestävää, tutkimusohjelmaan perustuvaa seurantaa esim. jätevedenpuhdistamojen velvoitetarkkailun tai pienten järvien happa­moitumistutkimuksen yhteydessä.

Nummi-Pusulan kunnan rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 22.1.1992 tilata Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä olemassa olevaan vedenlaatuaineistoon perustuvan yhteenvedon kunnan pintavesien tilasta. Aineistoa täydennettiin joidenkin vesistöjen osalta näytteenotoin vielä vuoden 1992 aikana. Yhteenvetoa on tarkoitus käyttää pohjana seuraavina vuosina toteutettavalle vesiensuojelun toimenpideohjelmalle.

Lautakunta nimesi työn ohjausta varten kunnan virkamiehistä ja luottamuselimistä koostuvan seurantaryhmän. Ryhmään kuuluivat Antti Tuominen (puheenjohtaja), Kaisa Aarnio, Pentti Sairasaio ja Minna Sulander.