Valitse sivu

Julkaisu 3/2024

LUVY on yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on sääntöjensä mukaan edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä ympäristöterveydenhuoltoa toimialueel­laan Länsi-Uudellamaalla. Aatteellisen työn tukemiseksi yhdistys harjoittaa myös liiketoimintaa voittoa tavoittelematta ja koordinoi alueellisesti tärkeitä valuma-alueiden kunnostuksia.

Yhdistyksen jäsenistöön kuuluvat perinteisesti alueen kunnat, useat alueen merkittävimmistä teollisuuslaitoksista sekä merkittävä määrä pienempiä yrityksiä ja yhteisöjä. Jäsenistö tukee jäsenmaksuin yhdistyksen alueella tehtävää vesiensuojelutyötä ja tilaa myös merkittävän määrän yhdistyksessä tehtävistä tilaustutkimuksista.

Pääverkkosivun www.luvy.fi lisäksi yhdistyksellä on erillinen verkkosivusto vesien tilatiedosta, www.vesientila.fi. Yhdistyksen jäsenistön kanssa tehtiin yhteistyötä mm. järjestämällä jäsenryhmien tapaamisia aikaisempien vuosien tapaan, korona­tilanteenkin rauhoituttua pääosin hybriditilaisuuksina. Yhdistys on aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa LinkedInissä ja X:ssä (ent. Twitter).

Yhdistyksemme on mukana Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry:n toiminnassa. Yhdistyksemme toiminnasta julkaistiin artikkeli liiton vuosittain ilmestyvässä Aquarius-lehdessä, jonka levikki on valtakunnallinen.

Liiketoiminnan puolella seudullisesti tärkeiden vesistöjen tilan seurantaa jatkettiin laajojen yhteistarkkailuiden muodossa ja aiempaan tapaan myös pistekuormitta­jien tilaamina yksittäisinä velvoitetarkkailuina sekä kuntien ja muiden toimijoiden vapaaehtoisena seurantana.

Tilaustutkimusten ja laboratoriopalveluiden lisäksi merkittävä osa yhdistyksen toimintaa ovat vesien tilan parantaminen kunnostustoimin­nalla. Kunnostustoiminta edellyttää erittäin vahvaa yhteistyötä kaikkien alueen toimijoiden kanssa ja vuoden 2023 aikana laadittiin yhdistyksen verkostostra­tegia. Yhdistyksen vesien tilan parantamistyö ryhmitellään neljän valuma-alueen kattavan visiokokonaisuuden alaisuuteen. Valuma-aluekohtaisia visiokokonai­suuksia ovat Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövisio sisältäen Hiidenveden kunnostamisen, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio sekä Siuntionjoen latvajärvien latvavesipilotti ja viimeisenä laadittu Rannikkovesivisio 2050. Vuoden 2023 aikana neljänneksi visioalueeksi nostettiin Mankinjoen valuma-alueen vesistövisio, jonka alueella yhteistyömahdollisuuksia selvitetään vuoden 2024 aikana.

LUVYLab Oy Ab koko osakekanta siirtyi vuoden 2023 kesällä yhdistyksen omistukseen.