Valitse sivu

Julkaisu 101/2000

Kalastustiedustelu on osa Lohjanjärven neljän suurimman pistekuormittajan, Lohjan kaupungin Pitkäniemen puhdistamon, Lohjan kaupungin Peltoniemen puhdistamon, Metsä-Serla Oyj:n ja Lohjan Paperi Oy:n kalataloudellista velvoite­tarkkailua, joka toteutetaan yhteistarkkailuna. Tarkkailu perustuu seuraaviin lupa­ päätöksiin:

Lohjan kaupunki, Pitkäniemen ja Pelto­niemen puhdistamot
L-S Vo N:o 91/1994, 11.11.1994, VYO N:ot 28 ja 29/1996, 3.2.1996

Metsä Serla Oyj, Kirkniemen paperitehdas
L-S Vo N:o 91/1994, 11.11.1994, VYO N:ot 28 ja 29/1996, 3.2.1996

Lohjan Paperi Oy
L-S Vo N:o 91/1994, 11.11.1994, VYO N:ot 28 ja 29/1996, 3.2.1996

Kalastustiedustelu perustuu MMM:n kirjeellä nro 2718/743 11.6.1993 hyväksy­mään tutkimusohjelmaan. Tiedustelu tehdään tarkkailualueelia joka neljäs vuosi. Tämä tutkimus koskee vuoden 1998 kalastusta. Edellisen kerran Lohjanjärvellä on tehty vastaavan laajuinen kalastustiedustelu Riista- ja kalatalouden tutkimuslai­toksen toimesta koskien vuotta 1996 (Salminen 1997). Pistekuormittajien velvoit­teisiin perustuva tiedustelu tehtiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toi­mesta koskien vuotta 1994 (Knuutinen & Muttilainen 1995).

Tässä raportoitavassa tiedustelussa selvitetään kalastaneiden ruokakuntien ja henkilöiden määrä, kalastuksen ajoittuminen, käytetyt pyydykset, pyyntiponnis­tuksen määrä ja lajikohtaiset saaliit pyydyksittäin. Lisäksi kartoitetaan kalastusta haittaavia tekijöitä. Tutkimusalueena on koko Lohjanjärvi (kuva 1), kuitenkin niin, että varsinainen tarkkailututkimus rajoittuu seuraaville velvoitetarkkailuohjelmassa mainituille järven osa-alueille:

1. Aurlahti
2. Isoselkä
3. Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden
4. Piispalanselkä
5. Karjalohjanselkä
6. Mustionjoen ylä- ja keskiosa