Valitse sivu

Julkaisu 100/2000

Lohjanjärven suurimpien pistekuormittajien jätevesilupien velvoitteisiin on kuulunut kalataloudellinen tarkkailututkimus 1970-luvulta alkaen. Viimeksi velvoitetarkkailun tuloksia on julkaistu vuosien 1995-1996 aineistoa koskevassa raportissa (Ranta 1998). Vuoden 1999 aikana tehtiin velvoitetarkkailuun perustuva, vuotta 1998 kos­keva laaja kalastustiedustelu, jonka tulosten käsittely on parhaillaan käynnissä.

Tässä raportoitavien vuosien 1997-1998 osalta tutkimusalueena on ollut Lohjanjärvi ja Mustionjoen ylä- ja keskijuoksu. Ohjelman mukaan tarkkailu on kuitenkin painot­tunut kuudelle osa-alueelle, jotka ovat Lohjan lähivedet (Aurlahti), Isoselkä, Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden, Piispalanselkä, Karjalohjanselkä ja Mustionjoen ylä­- ja keskiosan alue.

Tarkkailututkimus perustuu MMM:n kirjeellä nro 2718/743 MMM 11.6.1993 hyväk­symään tutkimusohjelmaan. Ohjelma koostuu vuosittaisesta saaliskirjanpidosta ja kuhan suomunäytteiden keruusta, määrävuosin toistuvista koeverkkokalastuksista, kalastustiedusteluista ja kalojen käyttökelpoisuuden tutkimisesta. Tutkimusohjelma kattaa seuraavat Länsi-Suomen vesioikeuden antamien lupapäätösten tarkkailuvel­voitteet

Metsä-Serla Oyj: No 91/1994//1, lupaehto 6 No 22/1995/1, lupaehto 6

Lohjan kaupuki (Lohjan Pitkänie­men ja Peltoniemen puhdistamot): No 92/199411, lupaehto 9, No 94/1994/1, lupaehto 9

Lohjan Paperi Oy: No 94/1994/1, lupaehto 9