Valitse sivu

Tutkimusraportti 217/2010

Lohjanjärven vesikasvillisuustutkimus kuuluu osana järven pistekuormittajien yhteistarkkailuun, joka on alueen jätevesikuormittajien vesioikeudellisten lupaehtojen velvoite. Maastotutkimus tehtiin elokuussa 2009 yhteistarkkailulle laaditun, vesiviranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaan vesikasvillisuustutkimus, samoin kuin alueen muut biologiset tutkimukset, toistetaan joka neljäs vuosi. Vesikasvillisuuden osalta tutkimus aloitettiin vuosina 1995 ja 1996 (Aunu 1998) ja se on tätä ennen toistettu vuosina 2001 ja 2005 (Ranta 2002 ja 2006).

Työn tarkoituksena on valittujen tutkimuslinjojen tilan ja rehevyystason määritteleminen vesikasvillisuuden avulla. Menetelmänä on alusta asti käytetty näytealojen likaantumisasteen eli saprobia-asteen määrittämistä linja-analyysiä käyttäen.

Saprobia on veden biologinen tila suhteessa veden likaisuuteen. Vesissä, jotka ovat saprobia-asteeltaan ja siten kasvuolosuhteiltaan erilaiset, kehittyy toisistaan poikkeavat eliöyhteisöt. Saprobiajärjestelmän mukaan voidaan luokittaa puhtaat vedet ja jätevesikuormituksen muuttamat vesistöt käyttämällä indikaattorilajeja.

Kesän 2009 tutkimuksen teki vesistötutkija FL Eeva Ranta apunaan sertifioitu näytteenottaja Seppo Sundström.