Välj en sida
Hangö samkontroll 2022: Den direkta inverkan av punktbelastningen kunde inte observeras i de öppna havsområdena, i vattnen i Bengtsår området fortsätter den inre belastningen

Hangö samkontroll 2022: Den direkta inverkan av punktbelastningen kunde inte observeras i de öppna havsområdena, i vattnen i Bengtsår området fortsätter den inre belastningen

Provtagning vid samkontrollen av Hangö havsområde sommaren 2022. (LUVY / Johan Lindholm)  Samkontrollen av Hangö havsområde år 2022 följde det mera omfattande kontrollprogrammet, då man utöver den årliga fysikalisk-kemiska och hygieniska vattenkvaliteten samt...
Samkontrollrapporten för år 2022, gällande Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken, har blivit klar – punktbelastningens andel i förhållande till den diffusa belastningen är fortsättningsvis mycket liten 

Samkontrollrapporten för år 2022, gällande Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken, har blivit klar – punktbelastningens andel i förhållande till den diffusa belastningen är fortsättningsvis mycket liten 

Pickalaviken sommaren 2022 (LUVY / Johan Lindholm)  Samkontrollrapporten gällande Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken år 2022 har blivit klar. I samkontrollen kontrollerar effekterna av punktbelastarnas avloppsvatten utgående från miljötillståndens...
Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag erbjuder en översikt över vattenkvaliteten i Hiidenvesi sjö, Lojo sjö, samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde år 2022

Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag erbjuder en översikt över vattenkvaliteten i Hiidenvesi sjö, Lojo sjö, samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde år 2022

Lojo sjö i januari 2022. (LUVY / Arto Muttilainen)  Kontrollresultaten gällande vattenkvaliteten i Hiidenvesi sjös och Lojo sjö-områdets samt Svartåns, Pojovikens och Ekenäs havsområdets samkontrollområden för år 2022 granskades i en gemensam sammandragsrapport....
Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat

Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat

Pojoviken i oktober 2021. (LUVY / Arto Muttilainen) Kontrollresultaten från samkontrollerna av Hiidenvesi-området, Lojo sjö området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för andra gången i en gemensam kontrollrapport. Rapporten täcker en stor del av...