Välj en sida

I Lojo sjö höll syresättningsapparaturen området isfritt även på vintern. (LUVY / Johan Lindholm) 

Avloppsvattnens belastning kan tidvis ses som förändringar i vattenkvaliteten i närheten av punktbelastarna i Karisåns vattendrag. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har publicerat en rapport gällande vattenkvaliteteten år 2023 i områdena Hiidenvesi, Lojo sjö och Svartån samt Pojoviken och Ekenäs havsområde. Rapporten täcker en stor del av Karisåns tillrinningsområde från sjön Pyhäjärvi i Högfors längs Svartån ända ut till Östersjö och havsområdet utanför Ekenäs. 

Läs mera på finska >> 

Tilläggsuppgifter: 

Tiina Asp
vattendragssakkunnig
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.