Välj en sida
Slutrapporten gällande vattendragsrestaureringsprojektet i Hormajärvi sjö 2020–2022 avslöjar, att tillståndet i sjön håller på att bli bättre

Slutrapporten gällande vattendragsrestaureringsprojektet i Hormajärvi sjö 2020–2022 avslöjar, att tillståndet i sjön håller på att bli bättre

Gråhakedopping på Hormajärvi sjö sommaren 2021. (LUVY / Jussi Vesterinen) Hormajärvi sjö i Lojo är en klar sjö, som påverkas från källor. Eutrofieringen, som fortgått i årtionden samt de tilltagande blågrönalgblomningarna och vattnets ökade grumlighet, som är ett...
LUVYs ytvattenteam har fått färskt kunnande

LUVYs ytvattenteam har fått färskt kunnande

Ytvattenteamet betjänar med sakkännedom och yrkesskicklighet såväl på vattenyta som under ytan. LUVYs ytvattenteam fick förstärkning, då FD Heidi Tanttu anslöt sig till gruppen i början av sommaren 2021. Genom Heidi fick vi till teamet färskt bottendjurskunnande samt...
Grävningsarbetet vid VALUME-projektets första pilotobjekt inleds: En våtmark och en fåra i två plan byggs i Maasojadiket

Grävningsarbetet vid VALUME-projektets första pilotobjekt inleds: En våtmark och en fåra i två plan byggs i Maasojadiket

Området vid våtmarksbassängen i december 2021, innan grävningsarbetet inletts. Vattenhantering i jord- och skogsbruksområdena i västra Nyland – VALUME – projektet har framskridit från planering till förverkligande. I Maasoja i Vichtis bygger man en fåra i två plan och...
Restaureringsplanen för sjöarna Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi är klar – den viktigaste åtgärden är, att minska belastningen, som kommer från sjön Enäjärvi

Restaureringsplanen för sjöarna Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi är klar – den viktigaste åtgärden är, att minska belastningen, som kommer från sjön Enäjärvi

Sjön Poikkipuoliainen sommaren 2020. (LUVY / Jorma Valjus) Restaureringsplanen, som omfattar tre sjöar i Vichtis, Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi, har blivit klar.  Vattenkvaliteten i dessa sjöar är till stor del beroende av vattenkvaliteten i den...