Välj en sida
Åkerområden inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s tillrinningsområden har behandlats med strukturkalk – målsättningen är ett förbättrat tillstånd i vattendragen

Åkerområden inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s tillrinningsområden har behandlats med strukturkalk – målsättningen är ett förbättrat tillstånd i vattendragen

Inom Hiidenvesi och Sjundeå å 2030 projekten förverkligade man för första gången spridning av ett jordförbättringsmedel, som påverkar vattnet, strukturkalk, på totalt 120 ha åkermark. Pilotprojektet genomfördes tillsammans med odlarna och avsikten med det var, att...

I restaureringsplanen för Björnträsket rekommenderar man en effektivering av vårdfisket, skötsel av fågelvattnen samt en dämpning av belastningen

Bild: Björnträsket i dimma. I vattendragsvisionen En livskraftig och hinderfri Sundeå å 2030, som uppgjorts för Sjundeå å:s vattendrag, är målsättningen, att uppgöra restaureringsplaner för all sjöar inom avrinningsområdet, som är i dåligt skick, samt att inleda ett...
Den nya karttjänsten för vattendragsrestaurerare samlar information och ökar samarbetet

Den nya karttjänsten för vattendragsrestaurerare samlar information och ökar samarbetet

Den nya Vesistökunnostajan karttapalvelu som publiceras i dag, erbjuder en gemensam nationell plattform där data kan sparas och bilda en helhetsbild över restaureringsverksamheten för vattendragsystem och deras effektivitet åt alla som är verksamma i branschen. Läs...