Välj en sida

Bekanta dig med LUVYs fältteam, vars kärna utgörs av tre erfarna för fältarbete certifierade provtagningsproffs: Arto Muttilainen, Johan Lindholm och Jorma Valjus. Certifierat provtagningskunnande finns visserligen även i några andra av LUVYs team. Vi presenterar våra samtliga team under de närmaste månaderna samtidigt som vi presenterar våra sakkunnigas kompetenser i huvuddrag på våra webbsidor.

Våra certifierade provtagare tar prover från de mest varierande miljöer med hjälp av vår mångsidiga provtagningsutrustning och sin yrkesskicklighet. Samtidigt gör de sakkunniga observationer i fält, vilket i sig säkerställer en kvalitativ provtagning. 

Huvuddelen av provtagningarna riktar sig till vatten av olika slag, men vi tar även med sakkunnighet biologiska prover såsom av bottenlevande djur samt djur- och växtplankton. Vi tar också sedimentprover och markprover samt utför el- och provfiske som en del av fiskeriundersökningarna. Med hjälp av vår mångsidiga utrustning tar vi oss vid behov snabbt till provtagningsplatser även i svåra väderförhållanden.

Ytvattenprover tas från såväl sjö-, å- som kustområden för många olika undersökningsändamål och kontroller liksom även grundvattenprover, där LUVYs fältteam även har ett järnhårt grepp och yrkesskicklighet.

Som en garanti för våra provtagares kvalitet fungerar certifieringarna, som med jämna mellanrum bör uppdateras med nya kompetensintyg och genom att hålla dem i kraft, säkerställer man en korrekt provtagning och genom det även pålitliga, korrekta och jämförbara resultat. Fältteamets gäng förhåller sig ambitiöst till sitt arbete och följer aktivt med vad som händer i branschen och deltar i skolningstillfällen.

Bekanta dig med fältteam-medlemmarnas arbetsbeskrivningar och kunnande via nedanstående länkar. Man kommer fortgående till presentationerna av personerna även via deras kontaktuppgiftsmoduler från Läs mera-länkarna. Samtliga kontaktuppgiftsmoduler finns samlade på LUVYs kontaktuppgifter-sidan.

Läs mera om Arto Muttilainen
Läs mera om Johan Lindholm
Läs mera om Jorma Valjus