Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) utnämner årligen årets Vatten- eller Miljöskyddare. År 2022 valdes Vierelä gårds ägare Eliisa ja Mika Malin till årets vattenskyddare.

Vem skall bli årets Vatten- eller Miljöskyddare år 2023?

Känner du någon person eller en aktör, för vilken tillståndet i vattendragen eller miljön är en hjärtesak, och vars gärningar inte fått den publicitet som de förtjänar?

Då LUVY för första gången år 1984 beslöt att utnämna Årets Vattenskyddare, uppställde man bl.a. följande kriterier:

  • Personen eller organisationen som utnämns bör aktivt och framgångsrikt verka inom föreningens verksamhetsområde för vatten- och miljöskyddet.
  • Vid valet gynnar man i mån av möjlighet sådana, som inte annars får den publicitet som de förtjänar.
  • Valet får i första hand inte riktas till föreningens personal eller medlemskår.

Skicka förslaget till årets Vatten- eller Miljöskyddare 2023 jämte motiveringar per e-post senast den 10.3.2023  till adressen vesi.ymparisto@luvy.fi. Valet offentliggörs vid föreningens vårmöte i slutet av april.

De tidigare Vatten- eller Miljöskyddarna hittas på LUVYs webbsidor >>

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.