Välj en sida

Årets Vattenskyddare 2023 utnämndes på Västra Nylands vatten och miljö rf:s vårmöte och dessutom delade man ut ett Vattendragsgärning-hedersomnämnande – Föreningens omsättning ökade med drygt 26 % och den uppgick till 3,8 miljoner euro

På bilden syns mottagaren av Årets Vattendragsgärning 2023 vattenandelslaget Vattenpost Janne Sarpomaa. Årets Vattenskyddare 2023 är Siuntionjoen latvajärven suojeluyhdistys Lasy Ry:s mottagare ordförande Juha Uusitalo samt Lojo stadsdirekör Pasi Perämäki och LUVY:s...
Årets vattenskyddare år 2022 är vald

Årets vattenskyddare år 2022 är vald

Årets Vattenskyddare Eliisa och Mika Malin är glada att priset går till ett lantbruk. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har till Årets Vattenskyddare år 2022 utnämnt Vierelä gårds ägare Eliisa och Mika Malin. Utnämningen offentliggjordes på föreningens...