Välj en sida

Utmärkelsen Årets Vattenskyddare togs emot av föreningen Enäjärven suojeluyhdistys ry:s vice ordförande Rolf Oinonen och ordförande Hannu Lumme. Med på bilden är LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni. (LUVY / Raisa Autio) 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har förlänat utmärkelsen Årets vattenskyddare till föreningen Enäjärven suojeluyhdistys för det långvariga och aktiva arbetet för sjöarna i Lojo och Salo områdena. Vid LUVYs vårmöte 23 april godkändes också föreningens bokslut för år 2023. 

Enäjärven suojeluyhdistys, som utnämndes till Årets vattenskyddare 2024, har främjat vattenskydde i sjö samt dess tillrinningsområde allt sedan år 1974. Föreningen, som i år firar sin 50 åriga epok, har bl.a. följt med vattenkvaliteten i sjön Enäjärvi allt sedan 1970-talet och föreningen har aktivt varit med och påverkat bland annat områdets planering av vägar samt strandplaneringen. Till föreningens senaste bedrifter hör, att man åstadkom en bottendamm i ån, som rinner från sjön, och som jämnar ut variationerna i vattennivån i sjön. Dessutom har man följt med vattenståndet.  

Enäjärven suojeluyhdistys har lyckats samla områdets stuginnevånare, strandinnevånare och andra aktörer samt främjat vattenskyddet genom en dialog i god anda. Skyddsföreningens medlemsantal är ca 500 person- eller samfundsmedlemmar.

“Vi är glada över utmärkelsen och vi värdesätter den. Vi har strävat till att utöver det arbete som görs i Enäjärvi sjö även delt i samarbetsprojek inom hela Kiskonjoki åns vattendragsområde, ända ut till Skärgårdshavet. Dessutom informerar vi aktivt om vattenskydd”, säger ordförande för föreningen Enäjärven suojeluyhdistys Hannu Lumme

LUVY har utnämnt Årets vatten- eller Miljöskyddare allt sedan år 1983. Utmärkelsen beviljas för förtjänstfullt vattenskyddsarbete eller annan utförd verksamhet till förmån för miljön. 

LUVYs resultat för räkenskapsperioden var vinstbringande

Vid LUVYs vårmöte, som hölls i Raseborg 23 april, fastställdes föreningens bokslut för föregående år. Föreningens resultat för år 2023 var drygt 22 000 € på plus. Föreningens omsättning sjönk med 10 % jämfört med året innan och var 3,5 miljoner €. Den minskade omsättningen berodde främst på den minskade projektverksamheten.  

År 2023 köpte föreningen Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:s ägarandel i LUVYLab Oy Ab och äger nu LUVYLab Oy Ab:s aktiestock i sin helhet. Utöver beställningsundersökningarna och laboratorieverksamheten är de restaureringsåtgärder och -projekt för att förbättra vattnens tillstånd viktiga i föreningens verksamhet. Under senaste år hade LUVY 16 projekt i gång. Föreningens personal uppgick till ca 27 personer. 

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.