Valitse sivu

Vuoden Vesiensuojelija -tunnustuksen otti vastaan Enäjärven suojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja Rolf Oinonen ja puheenjohtaja Hannu Lumme. Kuvassa myös LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. (LUVY / Raisa Autio)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on myöntänyt Vuoden Vesiensuojelijan tunnustuksen Enäjärven suojeluyhdistykselle pitkään jatkuneesta ja aktiivisesta työstä Lohjan ja Salon alueilla sijaitsevan järven hyväksi. LUVYn kevätkokouksessa 23. huhtikuuta hyväksyttiin myös yhdistyksen vuoden 2023 tilinpäätös. 

Vuoden 2024 Vesiensuojelijaksi nimetty Enäjärven suojeluyhdistys on edistänyt vesiensuojelua järvellä ja sen valuma-alueella jo vuodesta 1974. Tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan juhliva yhdistys on mm. seurannut Enäjärven vedenlaatua 70-luvulta saakka ja ollut aktiivisesti vaikuttamassa esimerkiksi alueen tiesuunnitelmiin ja rantakaavoitukseen. Viimeaikaisiin saavutuksiin kuuluvat pinnankorkeuden vaihteluita tasaavan pohjapadon saaminen järven laskujokeen ja vedenkorkeuksien seuranta.  

Enäjärven suojeluyhdistys on onnistunut kokoamaan yhteen alueen mökkiläisiä, ranta-asukkaita ja muita toimijoita sekä edistänyt vesiensuojelua hyvähenkisellä vuoropuhelulla. Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä on noin 500 henkilö- ja yhteisöjäsentä.  

“Olemme ilahtuneita tunnustuksesta ja arvostamme sitä. Olemme pyrkineet Enäjärvellä tehtävän työn lisäksi osallistumaan yhteistyöhankkeisiin koko Kiskonjoen vesistöalueella, aina Saaristomerelle asti. Lisäksi viestimme aktiivisesti vesiensuojelusta”, sanoo Enäjärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Lumme

LUVY on nimennyt Vuoden Vesien- tai Ympäristönsuojelijan vuodesta 1983 lähtien. Tunnustus myönnetään ansiokkaasta vesiensuojelutyöstä tai muusta ympäristön hyväksi tehdystä toiminnasta. 

LUVYn tilikauden tulos oli voitollinen 

LUVYn kevätkokouksessa, joka pidettiin Raaseporissa 23. huhtikuuta, vahvistettiin yhdistyksen viime vuoden tilinpäätös. Yhdistyksen tulos vuodelta 2023 oli reilut 22 000 € voitollinen. Yhdistyksen liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 10 % ollen 3,5 miljoonaa €. Liikevaihdon pieneneminen johtui erityisesti hanketoiminnan vähenemisestä. 

Vuonna 2023 yhdistys osti laboratorioliiketoimintansa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n omistusosuuden ja omistaa nyt LUVYLab Oy Ab:n osakekannan kokonaisuudessaan. Tilaustutkimusten ja laboratoriopalveluiden lisäksi tärkeä osa yhdistyksen toimintaa ovat vesien tilaa parantava kunnostustoiminta ja hankkeet. Viime vuonna LUVYlla oli käynnissä 16 hanketta. Henkilöstöä yhdistyksellä oli noin 27 henkeä. 

Lisätietoja:  

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.