Välj en sida

Årets Vattenskyddare Eliisa och Mika Malin är glada att priset går till ett lantbruk.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har till Årets Vattenskyddare år 2022 utnämnt Vierelä gårds ägare Eliisa och Mika Malin. Utnämningen offentliggjordes på föreningens vårmöte.

Erkännandet beviljas Malins för sin exemplariska verksamhet för främjandet av jordbruket och vatten- och miljöskyddet. I sin verksamhet på Vierelä gård prövar och utvecklar de långsiktigt och modigt nya metoder med beaktande av miljön och informerar öppet om sina erfarenheter.

“Vi är glada att priset går till ett lantbruk, som systematiskt arbetar för bättre skördar utan att glömma miljön. Även med små knep kan man främja allas bästa utan att det är bort från den egna påsen”, säger Mika Malin.

Vierelä gård är med i Baltic Sea Action Group:s  (BSAG) Carbon Action-projekt, vars strävan är att öka bindningen av kol till marken samt att göra odlingen mera miljövänlig. BSAG fungerar som distributör av information samt skapare av samarbete mellan lantbrukssektorns olika aktörer. 

Under sommaren 2021 blev Vierelä våtmark, som byggts inom ramen för Hiidenvesi restaureringsprojekt, färdig och den renar det vatten som rinner till Vichtisån. Våtmarken byggdes på ett åkerområde, där man har haft upprepade problem med dräneringen och åkern har varit för fuktig. Man har för avsikt att samla in data om våtmarkens funktion och utveckling med bl.a. kontinuerligt mätande mätapparatur. Man håller också på att bygga ett EMMI-miljö-övervakningssystem, som utvecklats av finska Masinotek Oy. Systemet mäter och samlar data med vars hjälp man kan följa med den nya våtmarkens funktion och förena miljömätningarnas uppföljningsresultat med lantbrukets åtgärdsuppföljning.  På det sättet kan man noggrannare följa med lantbruksåtgärdernas inverkan på vattendraget. 

LUVY har utsett Årets Vatten- eller Miljöskyddare allt sedan år 1983. Utnämningen beviljas för förtjänstfullt vattenskydds- eller annat arbete för miljön.

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Avsikten med föreningens arbete är, att främja vattenskyddet och det till det närliggande miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Föreningens bokslut för år 2021 fastställdes på vårmötet. Året var mycket livligt såväl gällande beställningsundersökningarna som projekten och omsättningen var cirka 3 miljoner euro och resultatet blev en vinst på drygt 80 000 euro.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.