Valitse sivu

Vuoden Vesiensuojelijat Eliisa ja Mika Malin ovat iloisia, että palkinnon saa maatila.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on nimennyt Vuoden 2022 Vesiensuojelijaksi Vierelän tilan omistajat Eliisa ja Mika Malinin. Nimitys julkistettiin yhdistyksen kevätkokouksessa.

Tunnustus myönnetään Malinien esimerkillisestä toiminnasta maatalouden vesien- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Toiminnassaan Vierelän tilalla he kokeilevat ja kehittävät pitkäjänteisesti ja rohkeasti uusia menetelmiä ympäristön huomioiden ja jakavat kokemuksiaan avoimesti.

“Olemme iloisia, että palkinnon saa maatila, joka tekee systemaattista työtä sadon parantamiseksi ympäristöä unohtamatta. Pienilläkin jutuilla voi edistää yhteistä hyvää, eikä se ole omasta pussista pois”, sanoo Mika Malin.

Vierelän tila on mukana Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Carbon Action -hankkeessa, jonka pyrkimyksenä on lisätä hiilen sitoutumista maaperään ja tehdä viljelystä ympäristöystävällisempää. BSAG, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri -säätiö, toimii tiedon välittäjänä ja yhteistyön virittäjänä eri maataloussektorin toimijoiden välillä.

Kesällä 2021 Malinien maille valmistui Hiidenveden kunnostus -hankkeessa rakennettu Vierelän kosteikko, joka puhdistaa Vihtijokeen purkautuvaa vettä. Kosteikko tehtiin peltoalueelle, jossa on ollut ojituksen kanssa toistuvasti ongelmia, ja pelto on ollut liian kostea. Kosteikon toiminnasta ja kehityksestä on tarkoitus kerätä dataa mm. jatkuvatoimisilla mittareilla. Tilalle on rakenteilla myös suomalainen Masinotek Oy:n kehittämä EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä ja siihen liittyvä tilakarttanäkymä. Järjestelmä mittaa ja kerää yhteen dataa, jolla voidaan seurata mm. uuden kosteikon toimintaa ja yhdistää ympäristömittausten seuranta yhteen maatalouden toimenpideseurannan kanssa. Näin päästään yhä tarkemmin seuraamaan maataloustoiminnan toimenpiteiden vaikutuksia vesistöön.

LUVY on nimennyt Vuoden Vesien- tai Ympäristönsuojelijan vuodesta 1983 lähtien. Tunnustus myönnetään ansiokkaasta vesiensuojelu- tai muusta ympäristön hyväksi tehdystä työstä.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii riippumattomana yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaationa Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen toiminta-alueellaan.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2021 vahvistettiin kevätkokouksessa. Vuosi 2021 oli erittäin vilkas sekä tilaustutkimusten että hankkeiden osalta liikevaihdon ollessa noin 3 miljoonaa euroa, ja tulos muodostui reilu 80.000 euroa voitolliseksi.

Lisätietoja:

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.