Välj en sida

Känner du en person eller en aktör för vilken tillståndet i vattendragen eller miljön är en hjärtesak? Och vars gärningar för vattnen och miljön ännu inte fått den publicitet som de förtjänat?

LUVY utnämner årligen årets Vatten-/Miljöskyddare. År 2021 valde man Markus Penttinen till årets vattenskyddare. Han fungerar som ansvarig för Karisån inom föreningen Virtavesien hoitoyhdistys ry.

Då LUVY för första gången år 1984 beslöt att utnämna Årets Vattenskyddare, uppställde man bl.a. följande  motiveringar:

  • Personen eller organisationen som utnämns bör aktivt och framgångsrikt verka inom föreningens verksamhetsområde för vatten- och miljöskyddet.
  • Vid valet gynnar man i mån av möjlighet sådana, som inte annars får den publicitet som de förtjänar.
  • Valet får i första hand inte riktas till föreningens personal eller medlemskår.

Skicka förslaget till årets Vatten-/Miljöskyddare 2022 jämte motiveringar senast den 13.3.2022 till adressen  vesi.ymparisto@luvy.fi. Valet offentliggörs vid föreningens vårmöte i slutet av april.

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.