Välj en sida

Bild: Markus Penttinen instruerar minister att bygga lekplats för fiskarna vid åfesten i Pitkälänkoski forsen i Högfors 26.8.2017.

Västra Nylands vatten och miljö rf. (LUVY) har utnämnt Markus Penttinen till Årets Vattenskyddare år 2021. Utnämningen offentliggörs på föreningens vårmöte.

Penttinen har i över två årtionden utfört ett passionerat frivilligarbete då det gäller restaureringar av rinnande vatten samt bevarandet av naturens mångformighet. Han verkar på sin fritid inom föreningen Virtavesien hoitoyhdistys ry, som ansvarig för Svartåns vattendrag.

Tack vare Penttinen har man under 2000-talet främjat och förverkligat restaureringar av upp till tiotals kilometer bäck- och åfåror. Man har byggt förbiledningsfåror samt gjort ändringsarbeten i kraftverks- och regleringsdammar som fungerat som vandringshinder.  

”Årligen har jag ett par tre projekt under arbete i den mån man hinner. Då man gjort detta under många år har det också lett till resultat”, berättar Penttinen.

En av de mest anmärkningsvärda prestationerna är den naturenliga förbiledningsfåran vid kvarndammen i Okkalankoski forsen. Riksomfattande publicitet blev det vid restaureringen av Levoinkoski forsen, som finansierades av Jasper Pääkkönen. I Haimoo i Vichtijoki ån var Penttinen med genom att komma med ett initiativ att sedimentera slammet. Utgående från initiativet byggde LUVY en sedimentationsbassäng i området och som rymmer 50 000 ämbar slam. Utan denna insats skulle slammet ha hamnat i sjöarna Averia och Hiidenvesi och därifrån vidare till Lojo sjö.

År 2019 förverkligade Penttinen en av Finlands största enskilda forsrestaureringar i Maijalankoski forsen i Högfors. Det största restaureringsobjektet tillsammans med LUVY under inkommande sommar är forsarna i centrum av Högfors.

”Dessutom fortsätter vi tillsammans med Virtavesien hoitoyhdistys arbetet med Enäjärvi sjö i Vichtis inom området mellan Ekenäs och Kyrkslätt, såsom Sjundeå å”, berättar Penttinen.

LUVY har utnämnt Årets Vatten- eller Miljöskyddare allt sedan år 1983. Utmärkelsen beviljas för förtjänstfullt arbete för vattenskyddet eller annat arbete till förmån för miljön.

Västra Nylands vatten och miljö rf verkar, som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Avsikten med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och det till detta närstående allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården  inom verksamhetsområdet. Föreningens bokslut för år 2020 fastställdes på vårmötet. Året 2020 var mycket livligt såväl då det gäller undersökningsverksamheten som projekten och omsättningen var 3,1 miljoner euro, och resultatet uppvisar en vinst på drygt 90 000 euro.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738