Välj en sida

Våtmarkerna i Risubacka, Sjundeå (LUVY / Virve Ståhl)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) bjuder in alla jordbrukare, markägare och andra av ämnet intresserade till Hiidenvesi våtmarkskväll, för att höra om våtmarker och deras olika användningsmöjligheter, om markförbättringsmedel och -växter. Även stöd för icke-produktiva investeringar samt krav för stöd och villkorlighet gällande vattenskydd inom jordbruket gås igenom. Av jordförbättringsmedlen bekantar vi oss närmare med gipsets användningsmöjligheter och med KIPSI-projektet. 

Tillfället är avgiftsfritt och innehåller en liten servering. Vänligen anmäl dig senast 13.8. så vi kan garantera tillräcklig servering. 

Evenemanget är på finska. 

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter: 

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.