Välj en sida

Inom tätorter är dagvattnen ofta en betydande källa då det gäller näringsbelastning och belastning med skadliga ämnen. Trots att de enskilda fastigheterna ansvarar för hanteringen av de dagvatten som uppstår, har kommunerna ändå ett ansvar för hanteringen av dagvattnen inom de detaljplanerade områdena. Det förekommer emellertid skillnader mellan kommunerna gällande hanteringen av vattnen och styrningen av den. En dagvattenstrategi eller ett dagvattenprogram saknas ofta i kommunerna. Ifall man uppgjort ett program, har förankringen av det i stadsplaneringen i många kommuner förblivit bristfällig. 

HULEVET-projektet (Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvattnen i Nyland ), som inletts i år, är ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar. Utöver Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) deltar Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f., Kymijoen vesi- ja ympäristö ry och Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, som koordinerar det gemensamma projektet. För projektet har man beviljat totalt 332 400 € från miljöministeriets effektiveringsprogram för vattenskyddet och av detta utgör Västra Nylands andel 160 000 €. Projektets egenfinansiering är 40 000 € och som projektets egenfinansiärer deltar städerna Lojo och Raseborg, Vichtis och  Sjundeå kommuner  via de regionala vattendragsvisionerna. Projektet avslutas 15.6.2025.

En lyckad hantering av dagvattnen kräver ett omfattande samarbete, utbyte av information samt en gemensam strävan. Inom LUVYs verksamhetsområde är samarbetskommunerna Vichtis, Lojo, Raseborg och Sjundeå, men till evenemangen hoppas man få deltagare från samtliga kommuner inom vårt område. Tillsammans med kommunkumpanerna gör man upp kommunvisa verksamhetsmodeller för hanteringen av dagvatten samt åtgärdsprogram, där man beaktar framför allt planläggningen, vattenförsörjningen, vattenvården, planeringen, vägarnas och parkernas underhåll samt miljösektorn. Målsättningen är, att ordna hanteringen av lakvattnen med tonvikt på vattenskyddsynvinkeln och naturens mångfald. Raseborgs miljöchef Maria Eriksson konstaterar att “detta ger en fin möjlighet till samarbete gällande dagvattenproblematik – en aktuell fråga som behöver lösas i flera kommuner.

Tilläggsuppgifter:

Niina Hätinen
miljösakkunnig
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

HULEVET-projektet (Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvattnen i Nyland ) är ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar. Utöver Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) deltar Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f., Kymijoen vesi- ja ympäristö ry och Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, som koordinerar det gemensamma projektet. För projektet har man beviljat totalt 332 400 € från miljöministeriets effektiveringsprogram för vattenskyddet och av detta utgör Västra Nylands andel 160 000 €. Projektets egenfinansiering är 40 000 € och som projektets egenfinansiärer deltar städerna Lojo och Raseborg, Vichtis och Sjundeå kommuner via de regionala vattendragsvisionerna. Projektet avslutas 15.6.2025.

Miljöministeriet finansierar projektet med 160 000 € med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.