Välj en sida
Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Västra Nyland fick finansiering på 160 000 € – i HULEVET-projektet utvecklar man dagvattnens såväl kvalitativa som kvantitativa hantering i Nyland i ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar

Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Västra Nyland fick finansiering på 160 000 € – i HULEVET-projektet utvecklar man dagvattnens såväl kvalitativa som kvantitativa hantering i Nyland i ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar

Inom tätorter är dagvattnen ofta en betydande källa då det gäller näringsbelastning och belastning med skadliga ämnen. Trots att de enskilda fastigheterna ansvarar för hanteringen av de dagvatten som uppstår, har kommunerna ändå ett ansvar för hanteringen av...