Välj en sida

HULEVET

HULEVET – Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Nyland

Inom detaljplanerade områden ligger planeringsansvaret för hanteringen av dagvatten på kommunerna. Det förekommer stora skillnader mellan kommunerna då det gäller planeringen och styrningen av hanteringen av dagvatten. Inom HULEVET-projektet, som verkar i Nyland, erbjuder man samarbetskommunerna information och skolning gällande de bästa metoderna då de gäller hanteringen av dagvatten. Hanteringen av dagvatten kräver en granskning på tillrinningsområdesnivå och utöver en hantering av mängderna bör man också hantera vattnens kvalitet.

HULEVET-projektet är ett gemensamt projekt mellan fyra vattenskyddsföreningar i Nyland. Utöver LUVY deltar Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f., Kymijoen vesi ja ympäristö ry och projektsamarbetet koordineras av Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf.

På LUVYs område förverkligas projektet i samarbete med Lojo och Raseborgs städer samt Vichtis och Sjundeå kommuner. Samarbetskommunerna har inte ännu ett åtgärdsprogram för hanteringen av dagvatten, och därför inleds arbetet med att ställa upp en målsättning för städernas och kommunernas hantering av dagvattnen. För att uppnå målsättningen, uppgör man i samarbete med kommunerna åtgärdsprogram för hanteringen av dagvatten, i vilka kommunernas samtliga sektorer som berörs av hanteringen av dagvatten ingår. Inom projektet försöker man också utöka samarbetet mellan kommunerna speciellt i områden, där tillrinningsområdena sträcker sig över flera kommuners områden. Målet är, att få kommunerna att förbinda sig till, att följa med åtgärdsprogrammet genom att grunda dagvattensarbetsgrupper för att säkerställa ett fortsatt arbete med dagvattnen även efter det att projektet avslutats.

Målsättning: att utveckla hanteringen av såväl dagvattnens mängd som kvalitet som ett samarbete mellan kommunernas olika sektorer

Tidtabell: 2023–2025

Finansiering: 200 000 € (Västra Nyland, hela projektet 415 500 €)

Finansiärer: Miljöministeriet finansierar projektet med 332 400 € med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram. Västra Nylands andel av detta är 160 000 €. Projektets egenfinansiering i Västra Nyland är 40 000 € och egenfinansiärer via de regionala vattenskyddvisionerna är Lojo och Raseborgs städer, Vichtis och Sjundeå kommuner samt LUVY.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Hela Nylands HULEVET-projektet koordineras av Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY)

Niina Hätinen

Niina Hätinen

Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Västra Nyland fick finansiering på 160 000 € – i HULEVET-projektet utvecklar man dagvattnens såväl kvalitativa som kvantitativa hantering i Nyland i ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar

Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Västra Nyland fick finansiering på 160 000 € – i HULEVET-projektet utvecklar man dagvattnens såväl kvalitativa som kvantitativa hantering i Nyland i ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar

Inom tätorter är dagvattnen ofta en betydande källa då det gäller näringsbelastning och belastning med skadliga ämnen. Trots att de enskilda fastigheterna ansvarar för hanteringen av de dagvatten som uppstår, har kommunerna ändå ett ansvar för hanteringen av dagvattnen inom de detaljplanerade områdena. Det förekommer emellertid skillnader mellan kommunerna gällande hanteringen av vattnen och styrningen av den. En dagvattenstrategi eller ett dagvattenprogram saknas ofta i kommunerna. Ifall man uppgjort ett program, har förankringen av det i stadsplaneringen i många kommuner förblivit bristfällig. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet