Valitse sivu

Taajama-alueilla hulevedet ovat yleensä merkittävin ravinne- ja haitta-ainekuormituksen lähde. Vaikka hulevesien käsittelystä vastaakin kukin kiinteistö, jolla hulevedet muodostuvat, ovat kunnat silti vastuussa hulevesien hallinnan suunnittelusta asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnassa ja sen ohjauksessa on kuntien välillä kuitenkin eroa. Kunnilta usein puuttuu hulevesistrategia tai -ohjelma. Mikäli ohjelma on laadittu, sen jalkauttaminen osaksi kaupunkisuunnittelua on jäänyt monissa kunnissa puutteelliseksi.

Tänä vuonna käynnistynyt HULEVET-hanke (Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkautus Uudellamaalla) on neljän vesiensuojeluyhdistyksen yhteishanke. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) lisäksi hankkeessa ovat mukana Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y., Kymijoen vesi- ja ympäristö ry ja hankeyhteistyötä koordinoiva Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Hankkeelle on myönnetty ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustuksena yhteensä 332 400 €, josta Länsi-Uudenmaan osuus on 160 000 €. Hankkeen omarahoitus on 40 000 € ja hankkeen omarahoittajina ovat alueellisten vesistövisioiden kautta Lohjan ja Raaseporin kaupungit, Vihdin ja Siuntion kunnat sekä LUVY. Hanke päättyy 15.6.2025.

Hulevesien onnistunut hallinta vaatii laajaa yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja tahtotilaa. LUVYn toiminta-alueella yhteistyökunnat ovat Vihti, Lohja, Raasepori ja Siuntio, mutta tilaisuuksiin toivotaan osallistumista kaikista alueemme kunnista. Kuntakumppaneiden kanssa laaditaan kuntakohtaiset toimintamallit hulevesien hallinnalle sekä toimenpideohjelmat, joissa huomioidaan etenkin kaavoitus, vesihuolto, vesienhoito, suunnittelu, teiden ja puistojen ylläpito sekä ympäristösektori. Tavoitteena on hulevesien hallinnan järjestäminen vesiensuojelunäkökulma ja luonnon monimuotoisuus edellä. Raaseporin ympäristöpäällikkö Maria Eriksson toteaa, että “Hanke antaa hyvän mahdollisuuden yhteistyöhön hulevesiongelmissa – ajankohtainen kysymys, joka tulee ratkaista useissa kunnissa.”

Lisätietoja:

Niina Hätinen
ympäristöasiantuntija
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

HULEVET-hanke (Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkautus Uudellamaalla) on neljän vesiensuojeluyhdistyksen yhteishanke. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) lisäksi hankkeessa ovat mukana Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y., Kymijoen vesi- ja ympäristö ry ja hankeyhteistyötä koordinoiva Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Hankkeelle on myönnetty ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustuksena yhteensä 332 400 €, josta Länsi-Uudenmaan osuus on 160 000 €. Hankkeen omarahoitus on 40 000 € ja hankkeen omarahoittajina ovat alueellisten vesistövisioiden kautta Lohjan ja Raaseporin kaupungit, Vihdin ja Siuntion kunnat sekä LUVY. Hanke päättyy 15.6.2025. 

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.