Valitse sivu

HULEVET

HULEVET – Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkautus Uudellamaalla

Hulevesien hallinnan suunnitteluvastuu on asemakaava-alueilla kunnilla. Kuntien välillä on suuria eroja hulevesien hallinnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Uudellamaalla toimivassa HULEVET-hankkeessa tarjotaan yhteistyökunnille tietoa ja koulutusta hulevesien hallinnan parhaista käytännöistä. Hulevesien hallinta vaatii valuma-aluetasoista tarkastelua ja hulevesien määrällisen hallinnan lisäksi tulee tehdä myös laadullista hallintaa.

HULEVET-hanke on neljän vesiensuojeluyhdistyksen yhteishanke Uudellamaalla. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) lisäksi hankkeessa ovat mukana Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y., Kymijoen vesi ja ympäristö ry ja hankeyhteistyötä koordinoiva Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

LUVYn alueella hanketta toteutetaan yhteistyössä Lohjan ja Raaseporin kaupunkien sekä Vihdin ja Siuntion kuntien kanssa. Yhteistyökunnilla ei ole vielä laadittuna hulevesien hallinnan toimenpideohjelmia, joten työ aloitetaan asettamalla kaupungeille ja kunnille tavoite hulevesien hallinnalle. Tavoitetilan saavuttamiseksi laaditaan kuntien kanssa yhteistyössä hulevesien hallinnan toimenpideohjelmat, joihin sisällytetään kaikki kuntien toimialat, joita hulevesien hallinta koskee. Hankkeessa pyritään lisäämään myös kuntien välistä yhteistyötä erityisesti alueilla, joissa valuma-alueet sijoittuvat usean kunnan alueelle. Tavoitteena on sitouttaa kunnat toimenpideohjelman seurantaan perustamalla hulevesityöryhmät turvaamaan hulevesityön jatkoa hankkeen päättymisen jälkeen.

Tavoitteet: kehittää hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa kunnan eri toimijoiden välisenä yhteistyönä

Aikataulu: 2023–2025

Rahoitus: 200 000 € (Länsi-Uusimaa), koko hanke 415 500 €

Rahoittajat: Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 332 400 €. Länsi-Uudenmaan osuus tästä on 160 000 €. Hankkeen omarahoitus Länsi-Uudellamaalla on 40 000 € ja omarahoittajina ovat alueellisten vesistövisioiden kautta Lohjan ja Raaseporin kaupungit, Vihdin ja Siuntion kunnat sekä LUVY.

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY), koko Uudenmaan HULEVET-hanketta koordinoi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY)

Niina Hätinen

Niina Hätinen

ympäristöasiantuntija
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkauttamiseen Länsi-Uudellemaalle 160 000 € rahoitusta – HULEVET-hankkeessa kehitetään hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa Uudellamaalla neljän vesiensuojeluyhdistyksen yhteishankkeessa

Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkauttamiseen Länsi-Uudellemaalle 160 000 € rahoitusta – HULEVET-hankkeessa kehitetään hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa Uudellamaalla neljän vesiensuojeluyhdistyksen yhteishankkeessa

Taajama-alueilla hulevedet ovat yleensä merkittävin ravinne- ja haitta-ainekuormituksen lähde. Vaikka hulevesien käsittelystä vastaakin kukin kiinteistö, jolla hulevedet muodostuvat, ovat kunnat silti vastuussa hulevesien hallinnan suunnittelusta asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnassa ja sen ohjauksessa on kuntien välillä kuitenkin eroa. Kunnilta usein puuttuu hulevesistrategia tai -ohjelma. Mikäli ohjelma on laadittu, sen jalkauttaminen osaksi kaupunkisuunnittelua on jäänyt monissa kunnissa puutteelliseksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet