Välj en sida
Borde vårdfisket i sjön Hiidenvesi inledas på nytt? En ny utredning i ärendet har blivit klar  

Borde vårdfisket i sjön Hiidenvesi inledas på nytt? En ny utredning i ärendet har blivit klar  

Provfiske med not i fjärden Kirkkojärvi på hösten 2023. (Jomiset Oy / Miska Etholén)  Enbart vårdfiske räcker knappast för att dämpa eutrofieringen i sjön Hiidenvesi. Den saken klarnar i den färska vårdfiskeutredningen i Hiidenvesi. För att avlägsnandet av...
I Västra Nyland har man redan i 14 års tid gett rådgivning gällande glesbygdens avloppsvattenhantering – glesbygdsavloppsvattenrådgivningens slutrapport för år 2023 har publicerats 

I Västra Nyland har man redan i 14 års tid gett rådgivning gällande glesbygdens avloppsvattenhantering – glesbygdsavloppsvattenrådgivningens slutrapport för år 2023 har publicerats 

Rådgivningspunkt vid ett torgevenemang. (LUVY / Karoliina Salmela)    Samarbetet mellan kommunerna i Västra Nyland och Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) gällande glesbygdens avloppsvattenhantering har pågått länge. LUVY har erbjudit...