Välj en sida

Våtmarken i Maasoja efter grävningsarbetena på försommaren 2022. (LUVY / Paavo Ojanen)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och föreningen Vihdin Luonto ry ordnar en våtmarksutflykt till våtmarken i Maasoja lördagen den 10.9. kl. 10–13.

LUVY förverkligade i Maasoja diket i Vichtis en helhet bestående av en tvåstegsfåra och en våtmark, som renar vattnet i Maasoja innan de rinner ut i Vichtisån. Maasoja är ett av VALUME-projektets (Vattenhantering i jord- och skogsbruksområden i Västra Nyland) pilotområden. Nu kan man bekanta sig med våtmarken under ledning av en sakkunnig.

Under våtmarksutfärden undersöker vi olika artbestånd samt testar att fylla i den elektroniska våtmarksuppföljningsblanketten. På ort och ställe kollar man vilka arter, som snabbast har spridit sig till våtmarken, genast efter grävningsarbetena.

Vad? Våtmarksutflykt
Var? Maasoja. Nurmijärventie 430 (ca), Vichtis. Obs! Det finns endast lite parkeringsutrymme på platsen och därför rekommenderas samåkning i mån av möjlighet. Bilar kan parkeras på adressen Nurmijärventie 430 (ca) Vichtis, vid de röda ladorna eller enligt eget omdöme längs vägarna Luhtalantie och Nurmijärventie. På platsen finns informationsskyltar.
När? Lö 10.9.2022 kl. 10–13
För vem? Alla är välkomna!
Vad med? Klädsel enligt vädret och gummistövlar

Tilläggsuppgifter:

Heidi Nieminen
Vihdin Luonto ry
heidi.nieminen@pau.fi
050 340 3217

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planerades och förverkligades åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansierades av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administrerades av Norra Österbottens NTM-central.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.