Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i västra Nyland. Målsättningen med föreningens verksamhet är främjandet av vattenskyddet och med det närstående miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämner årligen i samband med sitt vår- eller höstmöte Årets Vatten- /Miljöskyddare. År 2019 valdes Kaj Holmberg till Årets Vatten-/Miljöskyddare. Då föreningens styrelse år 1984 beslöt, att för första gången att utnämna årets vattenskyddare, satte man som kriterier bl.a. följande:

  • Den utnämnda personen eller organisationen bör vara en som aktivt och framgångsrikt.
  • Främjar vatten- eller miljöskyddet inom föreningens verksamhetsområde.
  • Vid valet bör man om möjligt gynna sådana, som inte på annat sätt får den publicitet de förtjänar.
  • Valet får i första hand inte riktas till den egna personalen eller medlemskåren.

Förslagen till årets Vatten-/Miljöskyddare år 2020 jämte motiveringar bör göras senast fr 13.3.2020 skriftligen till föreningens adress Västra Nylands vatten och miljö ry, PB 51, 08101 LOJO.

Årets vatten-/miljöskyddare år 2020 offentliggörs vid föreningens vårmöte i slutet av april.

Jaana Pönni
verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738