Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii riippumattomana yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaationa Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry nimeää vuosittain kevät- tai syyskokouksensa yhteydessä vuoden vesien-/ympäristönsuojelijan. Vuonna 2019 vuoden vesien-/ympäristönsuojelijaksi valittiin Kaj Holmberg Siuntion kunnasta. Kun yhdistyksen hallitus vuonna 1984 päätti ensimmäisen kerran nimetä vuoden vesiensuojelijan, asetettiin perusteiksi muun muassa seuraavaa:

  • Nimettävän henkilön tai organisaation tulee olla yhdistyksen toimialueella aktiivisesti ja menestyksellisesti vesien- tai ympäristönsuojelua edistävä.
  • Valinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan sellaisia tahoja, jotka muutoin eivät helposti pääse ansaitsemaansa julkisuuteen.
  • Valinta ei ensisijaisesti saa kohdistua yhdistyksen henkilökuntaan eikä jäsenistöön.

Esitykset vuoden 2020 vesien-/ympäristönsuojelijaksi perusteluineen tulee tehdä pe 13.3.2020 mennessä kirjallisesti yhdistykselle osoitteeseen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, PL 51, 08100 LOHJA.

Vuoden 2020 vesien-/ympäristönsuojelijan valinta julkistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa huhtikuun lopulla.

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
LUVY
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738