Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) fungerar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Målsättningen med föreningens verksamhet är främjandet av vattenskyddet och med det närstående miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämner årligen i samband med sitt vår- eller höstmöte Årets Vatten-/Miljöskyddare. År 2020 valdes Nina Långstedt Årets Vattenskyddare.

Då föreningens styrelse år 1984 beslöt, att för första gången att utnämna Årets Vattenskyddare, satte man som kriterier bl.a. följande:

  • Den utnämnda personen eller organisationen bör vara en som aktivt och framgångsrikt främjar vatten- eller miljöskyddet inom föreningens verksamhetsområde.
  • Vid valet bör man om möjligt gynna sådana, som inte på annat sätt får den publicitet de förtjänar.
  • Valet får i första hand inte riktas till den egna personalen eller medlemskåren.

Förslagen till årets vatten-/miljöskyddare år 2021 jämte motiveringar bör göras senast 12.3.2021 skriftligen till adressen vesi.ymparisto@luvy.fi.

Årets Vatten-/Miljöskyddare 2021 offentliggörs vid föreningens vårmöte i slutet av april.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni@luvy.fi