Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) toimii riippumattomana yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaationa Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry nimeää vuosittain kevät- tai syyskokouksensa yhteydessä Vuoden Vesien-/Ympäristönsuojelijan. Vuonna 2020 Vuoden Vesiensuojelijaksi valittiin Nina Långstedt Inkoosta.

Kun yhdistyksen hallitus vuonna 1984 päätti ensimmäisen kerran nimetä Vuoden Vesiensuojelijan, asetettiin perusteiksi muun muassa seuraavaa:

  • Nimettävän henkilön tai organisaation tulee olla yhdistyksen toimialueella aktiivisesti ja menestyksellisesti vesien- tai ympäristönsuojelua edistävä.
  • Valinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan sellaisia tahoja, jotka muutoin eivät helposti pääse ansaitsemaansa julkisuuteen.
  • Valinta ei ensisijaisesti saa kohdistua yhdistyksen henkilökuntaan eikä jäsenistöön.

Esitykset Vuoden 2021 Vesien-/Ympäristönsuojelijaksi perusteluineen tulee toimittaa 12.3.2021 mennessä osoitteeseen vesi.ymparisto@luvy.fi.

Vuoden 2021 Vesien-/Ympäristönsuojelijan valinta julkistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa huhtikuun lopulla.

Lisätietoja:

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
LUVY
jaana.ponni@luvy.fi