Välj en sida
Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kurs i restaurering av rinnande vatten – Inventering av rinnande vatten samt uppskattning av yngelproduktionspotentialen med hjälp av THS-metoden 8.–10.6.2022

8.6.2022 - 10.6.2022

Tidigare webbinarieinspelningar och material från kursen i restaurering av rinnande vatten >> (på finska)

Sammandrag av vad kursen erbjuder på våren:
12.5 Bäckinventering och planering av bäckrestaurering
8–10.6 Inventering av rinnande vatten och uppskattning av yngelproduktionspotentialen med THS-metoden (Trout Habitat Score)
24.8 Workshop gällande restaurering av rinnande vatten. Årsseminariet för det riksomfattande vattenrestaureringsnätverket

***

Uppskattning av yngelproduktionspotentialen med hjälp av Trout Habitat Score -metoden samt uppskattning av behovet av restaurering

8.6 kl. 14–16 Webbinarium (öppet för alla)
9.6 Fältkurs i Västra Nyland (begränsat deltagarantal)
10.6 kl. 9–11 Behandling av materialet och resultaten (öppet för alla)

Som utbildare fungerar Oula Tolvanen från Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf samt de sakkunniga från kursen i restaurering av rinnande vatten. Anmälan och närmare uppgifter senast 2.6 juha-pekka.vaha@luvy.fi

Torsdagen den 8.6 vid webbinariedelen bekantar vi oss med THS-summavariabelmetoden (Tolvanen ja Hyrsky 2020) samt förbereder oss för den praktiska delen i fält. THS-metoden är en inventeringsmetod för rinnande vatten och med vars hjälp man kan utvärdera de rinnande vattnens lämplighet för öring samt beräkna en teoretisk yngelproduktionspotential för området. Resultatet från metoden berättar hurudan 0+ öringstätheten skulle vara per 100 m2 i medeltal, ifall endast den fysikaliska miljön skulle vara den begränsande faktorn. Kombinerat med elprovfiske ger THS-metoden en uppskattning av tillståndet i det rinnande vattnet i detta nu jämfört med dess potential, vilket gör det möjligt att kalibrera olika vattendrag samt jämföra dem. Metoden har framgångsrikt använts i Vanda å:s vattendrag och rapporten fås från VHVSY:s sidor.

Vid Webbinariedelen förbereder vi oss för den praktiska delen i fält genom att ladda ner behövliga elektroniska inventeringsverktyg så att fältdagen blir så smidig som möjligt. Webbinarielänken skickas till kursens E-postlista närmare kursens tidpunkt. Vid fältkursen 9.6 bekantar vi oss och fördjupar oss i THS-metodens fältmätningar, bekantar oss med penetrometrin då det gäller att uppskatta grusbäddarnas skick samt uppskattar behovet av och möjligheterna till restaureringar i forsområdena. Fredagen den 10.6 behandlar vi vid webbinariet det material, som vi samlat in på fältet

Tilläggsuppgifter: 

Juha-Pekka Vähä, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)
juha-pekka.vaha@luvy.fi, 045 775 07727 

Janne Tolonen, Valonia
janne.tolonen@valonia.fi, 050 518 7755

Kursen i restaurering av rinnande vatten, som är en del av Miljöprogram för fiskerinäringen 2017–2022, är ett av fyra innovationsprogram som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden. Målsättningen med fiskeriets miljöprogram är, att förbättra fiskstammarnas naturliga reproduktion och på det sättet främja livskraften och mångformigheten i Finlands fiskresurser. En målsättning är också att sammanjämka samt effektivera den regionala planeringen av fiskerihushållningen, vattenanvändningen och miljöskyddet. Miljöprogrammet för fiskerinäringen koordineras av Naturresursinstitutet och som partners deltar Östra Finlands, Jyväskylä och Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral, Valonia samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

 

 

Detaljer

Start:
8.6.2022
Slutar:
10.6.2022

Arrangörer

Valonia
Metsähallitus