Välj en sida

Stora Lonoks i juli år 2022 vid tiden för en vegetationskartering. (LUVY / Heidi Tanttu) 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inbjuder samtliga markägare, invånare och övriga intresserade inom Stora Lonoks närområde för att diskutera om sjöns färskaste restaureringsplan, fågelbestånden, restaureringarna av strömmande vatten samt om eventuella andra restaureringsåtgärder. 

Evenemanget, som går av stapeln i Björknäs föreningshus, är gratis och inkluderar en lätt servering. Nog anmäler du dej väl i förväg för att säkerställa en det som bjuds räcker till. Evenemangets anföranden hålls på finska men presentationsmaterialet är även på svenska. 

Vad: Stora Lonoks -kväll 
Var: Björknäs föreningshus, Näsby, Näsbyvägen 922, 02570 Sjundeå 
När: 30.5.2024 kl. 17.15–19.30 
För vem: Markägarna, invånarna och övriga intresserade i närområdet intill Stora Lonoks 

Läs mera och anmäl dig >>

Tilläggsuppgifter: 

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

LUUVIRSU-projektet finansieras av de lokala visionerna Laxfiskarna till Karisån 2030 och En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 samt av följande kommuner inom tillrinningsområdet, Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå, Loppis och Ingå via Hiidenvesi restaureringsprojekt. Dessutom finansieras Hiidenvesi restaureringsprojekt av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Karisåns vattendrags fiskeriområde. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med 50 % av projektets förverkligade kostnader under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.