Välj en sida

Säsongen för restaureringar av rinnande vatten inleddes under påskveckan. Vid bäcken Sortoja i Vichtis restaurerade man i tiden en bäckfåra som lämnats i dåligt skick efter byggandet av Björneborgsvägen.

Restaureringarna av rinnande vatten år 2023 inleddes i Sortoja, som rinner till Vichtisån. Restaureringsbehovet noterades år 2022 i samband med en inventering inom projektet Småvatten-Helmi, då ,man observerade flera faktorer, som förändrat det naturliga tillståndet speciellt i åns nedre delar. På basen av gamla kartor kunde man konstatera, att fåran har rätats ut och breddats på ett ca 400 m långt avsnitt på 1960-talet i samband med byggandet av Björneborgsvägen. Till följd av det är området jämndjupt och saknar de för organismerna viktiga hindren som binder organiskt material såsom kurvor och stenmaterial.

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Joonas Tammivuori
miljösakkunnig
projektkoordinator
joonas.tammivuori@luvy.fi
050 326 3302

Projektet Småvatten-HELMIs totala budget var 494 000 €, av vilken 80 % finansierades genom bidrag från miljöministeriets Livsmiljöprogram Helmi. Västra Nylands andel av projektets finansiering var 20 %. I projektets finansiering deltog dessutom Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, stiftelsen Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simo kommun, Saarijärvi stad och Suomen vesistösäätiö sr. För Västra Nylands andel av egenfinansieringen svarade Hiidenvesi restaureringsprojekt samt vattendragsvisionen Sjundeå å 2030.

LUUVIRSU-projektet finansieras av de lokala visionerna Laxfiskarna till Karisån 2030 och En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 samt av följande kommuner inom tillrinningsområdet, Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå, Loppis och Ingå via Hiidenvesi restaureringsprojekt. Dessutom finansieras Hiidenvesi restaureringsprojekt av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Karisåns vattendrags fiskeriområde. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med 50 % av projektets förverkligade kostnader under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.